in development
1 OKT: ‘DADA, ZYDECO, DANCE AND URBAN CULTURE’ OCT 1: ‘DADA, ZYDECO, DANCE AND URBAN CULTURE’
  De laatste ongedwongen ontmoeting rondom kunst in de publieke ruimte van 2023. Een kleinschalig treffen met diverse kunstenaars, bekend en onbekend, jong en oud, door de wol geverfd of nog op ontdekkingsreis. U kunt rondwandelen en zich laten verrassen. Veel plezier!  The last casual meeting around art in public space of 2023. A small-scale meeting with various artists, known and unknown, young and old, seasoned or still on a journey of discovery. You can walk around and be surprised. Have fun!
   · Jacq Palinckx: De stadcomponist (initiatief van ‘De Link’) Jacq Palinckx gaat aan de slag met Tilburgse dichters, te beginnen met de lokale DaDa-dichter Anthony Kok. Via korte pianocomposities op een klein boxje en een voordracht à la de onvolprezen Kurt Schwitters.    · Jacq Palinckx: The city composer (initiated by ‘De Link’) Jacq Palinckx will work with Tilburg poets, starting with the local DaDa poet Anthony Kok. Via short piano compositions on a small box and a performance à la the unsurpassed Kurt Schwitters.
   · Eleni Ploumi: ‘What kills my time’ (dans): Twee lichamen. Een houten en een van vlees. Het houten lichaam is er, altijd daar - als voorwaarde, als constructie. Het vlezige moet zijn weg vinden op, onder, boven en eromheen. Moeten deze twee één lichaam worden?    · Eleni Ploumi: ‘What kills my time’ (dance): Two bodies. A wooden and a fleshy one. The wooden body is there, always there - as a condition, a construct. The fleshy one needs to find its way on, in underneath, on top and around it. Should these two become one body?
   · Frederike Luijten is de nieuwste stadsdichter van Tilburg, docent en studieleiding aan Creative Writing ArtEZ en literair programmamaker. Zij gaat gedichten voordragen als ode aan het wonderbaarlijke dagelijkse leven en het onzekere van identiteit en een online bestaan.    · Frederike Luijten is Tilburg's newest city poet, teacher and study leader at Creative Writing ArtEZ and literary program maker. She will recite poems as an ode to the wonderful daily life and the uncertainty of identity and an online existence.
   · Martin Peulen: ‘Cirkels’. Als gedreven kunstenaar, zanger en ongeleid improvisatietalent gaat Martin geconcentreerd aan de slag met verf en papier om een groot nieuw werk op de bodem van het Wilhelminapark te vervaardigen: ‘Klank vangt de stilte in cirkels getrokken!’    · Martin Peulen: ‘Circles’. As a passionate artist, singer and unguided improvisation talent, Martin concentrates on using paint and paper to create a large new work at the bottom of the Wilhelmina Park: ‘Sound captures the silence drawn in circles!’
   · Nick J Swarth: Nick is schrijver, beeldend kunstenaar, muzikant en performer. Van 2005 tot 2007 was hij de tweede stadsdichter van Tilburg. In het Wilhelminapark bezingt hij op deze zomerse zondagmiddag de Treurwilg en andere fenomenen uit het Ondermaanse.    · Nick J Swarth: Nick is a writer, visual artist, musician and performer. From 2005 to 2007 he was the second city poet of Tilburg. On this summer afternoon in the Wilhelminapark he sings about the Weeping Willow and other phenomena from the Sublunary.
   · Mundiala speelt wereldmuziek. Van Sefardisch tot chansons, met een unieke combinatie instrumenten. Saskia Bodelier, Wil Dekker, Ferd van Gestel, Drikus de Jongste, Peter Keijzers, Peter Kostelijk, Theo van der Loo, Albert Oude Ophuis, Karin Poell en Berndine de Wolff.    · Mundiala plays world music. From Sephardic to chansons, with a unique combination of instruments. Saskia Bodelier, Wil Dekker, Ferd van Gestel, Drikus de Jongste, Peter Keijzers, Peter Kostelijk, Theo van der Loo, Albert Oude Ophuis, Karin Poell and Berndine de Wolff.
   · Guido van Amelsfoort: De urban culture in Tilburg. Guido laat een drietal verfrissende keramische beelden zien. Zijn werk komt voort uit graffiti/cartoons, iconen die hij verbeeldt. Zo blijven herinneringen en ideeen tastbaar en overdraagbaar naar u als toeschouwer.    · Guido van Amelsfoort: The urban culture in Tilburg. Guido shows three refreshing ceramic sculptures. His work stems from graffiti/cartoons, icons that he depicts. This way memories and ideas remain tangible and transferable to you as a spectator.
   · Michael Breukers: De pianist die het accordeon later in zijn leven ontdekte, maar dan een piano waarmee je kan schudden en schuren, met tonen die kunnen zingen en zagen. Prachtig voor klezmer- en balkanmuziek, voor blues en zydeco. Let the good times roll!    · Michael Breukers: The pianist who discovered the accordion later in life, but then a piano that you can shake and grind with, with tones that can sing and saw. Wonderful for klezmer and balkan music, for blues and zydeco. Let the good times roll!
   · Pieter-Max Schultz: Beeldend kunstenaar Pieter-Max Schultz maakt met zijn werk dingen die ook anderen gedaan zouden kunnen hebben. Dit uit zich in logica dan wel onlogica, of helemaal niet. Kortom, een paar korte performances, iets met tekst of juist niet.    · Pieter-Max Schultz: Visual artist Pieter-Max Schultz makes things with his work that others could have done. This manifests itself in logic or illogic, or not at all. In short, a few short performances, something with text or not.
   · Ad Roefs: ‘Kunstkameraden’. De stichting ‘De Cultuurkantine’ toont u een groot vliegtuig (6 x 5,5m) dat het afgelopen jaar samen met Eritrese jongeren is gebouwd. Natuurlijk kunt u erin plaats nemen en wegdromen met luchtvaartmaatschappij ‘Trans Luv Airways’.    · Ad Roefs: ‘Art Comrades’. The ‘De Cultuurkantine’ foundation shows you a large plane (6 x 5.5 m) that was built last year together with Eritrean youngsters. Of course you can take a seat and dream away with the airline ‘Trans Luv Airways’.
   · Chris Oomes (tweede stadsfotograaf): ‘[T]ilburg ansich[T]’, fototentoonstelling in het ‘Metropolitan Museum’ aan de Stedekestraat 15 van 1 september tot 29 oktober 2023. Mensen, gebouwen en gebeurtenissen in Tilburg. Van 2020 tot heden in 200 ansichtkaarten.    · Chris Oomes (second city photographer): ‘[T]ilburg ansich[T]’, photo exhibition in the ‘Metropolitan Museum’ at 15 Stedekestraat, Tilburg, from September 1 to October 29, 2023. People, buildings and events in Tilburg. From 2020 to the present in 200 postcards.
< POP-UP SEP 2023   METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG +31 (0)13 5358041 | post©metropolitanmuseum.nl   OCT/DEC 2023>
fotoreportage fotoreportage fotoreportage overview POPUPPOPUP fotoreportage flyer
popup popup popup popup popup popup popup