in development
3 SEP: «EUPHONIA, OUTSIDER ART EN ANSICHTKAARTEN» SEP 3: «EUPHONIA, OUTSIDER ART AND POSTCARDS»
   ‘POP-UP K’ Ongedwongen ontmoetingen rondom kunst in de publieke ruimte. Een kleinschalig treffen met kunstenaars uit diverse disciplines, bekend en onbekend, jong en oud, door de wol geverfd of nog op ontdekkingsreis. U kunt rondwandelen en zich laten verrassen. Veel plezier!    ‘POP-UP K’ Casual encounters around art in the public space. A small-scale meeting with artists from various disciplines, known and unknown, young and old, dyed in the wool or still on a journey of discovery. You can walk around and be surprised. Have fun!
   Euphōnos Quartet: Jure Jozič, Ana Aguilar Antón, Roi Xesteira Serrano en Arnau Aragonès Comes zijn verenigd in hun passie voor ‘t euphonium. Een internationaal ensemble dat de verschillende rollen van dit ongebruikelijke instrument verkent. (15:00 en 16:00 uur)    Euphōnos Quartet: Jure Jozič, Ana Aguilar Antón, Roi Xesteira Serrano en Arnau Aragonès Comes are united in their passion for the euphonium. An international ensemble that explores the different roles of this uncommon instrument. (15:00 en 16:00 h)
   The Living Museum laat de kracht zien van kwetsbaarheid in ‘Helden & Hordes’. Het toont acht grote doeken van aan het museum verbonden ‘outsider artists’: Rob, Antoine, Gabrielle, Bertjan, Sil, Maikel, Marcel and Renee. Via hun doek vertellen ze jou hun verhaal.    The Living Museum demonstrates the power of vulnerability in ‘Heroes & Hurdles’. It shows eight large canvases by 'outsider artists' associated with the museum: Rob, Antoine, Gabrielle, Bertjan, Sil, Maikel, Marcel and Renee. They tell you their story through their canvas.
   Petra Jacobs werkt met oude doorleefde materialen en voorwerpen en schept daarmee een nieuwe werkelijkheid. Dat werk wil natuurlijk haar atelier uit, een karretje, een kruiper, geleide voetstappen en meer om bij te fantaseren, te verwonderen of gewoon langs te lopen.    Petra Jacobs works with old, weathered materials and objects and thus creates a new reality. That work naturally wants to leave her studio, a cart, a crawler, guided footsteps and more to fantasize, marvel at or just walk by.
   Moniek Smeets: ‘Grafisch Roerbakmenu’, installatie van Moniek Smeets. Een beeldend verrassingsmenu voor het publiek, maar ook voor de kunstenaar zelf. Het onderzoek naar het Grafisch Roerbakmenu is nog volop in beweging en kan nog alle kanten op draaien ...    Moniek Smeets: ‘Graphic Stir-Fry Menu’, installation by Moniek Smeets. A visual surprise menu for the public, but also for the artist herself. The research into the Graphic Stir-Fry menu is still in full swing and can turn in all directions ...
   Jeroen Geurts: Welke liedjes staan er nog in ons collectieve geheugen gegrift? Muzisoof en filokant Jeroen Geurts gaat ernaar op zoek, met gitaar en al. Om ze samen met u weer opnieuw tot leven te wekken. Alles mag, kinderliedjes, van Wim Sonneveld tot Nirvana.    Jeroen Geurts: Which songs are still etched in our collective memory? Musisopher and philocian Jeroen Geurts goes in search of them, guitar and all. To bring them back to life together with you. Everything is allowed, children’s songs, from Wim Sonneveld to Nirvana.
   Ad Roefs: ‘CRUX’ Het meest elementaire (zit-)meubel, de kruk, in diverse vormen, maten en kleuren. Samengesteld uit in de natuur of op afvalcontainers gevonden onderdelen. Of u nou gaat zitten of niet, zondagmiddag treft u ze aan in het park.    Ad Roefs: ‘CRUX’ The most basic piece of (seating) furniture, the stool, in various shapes, sizes and colours. Composed of parts found in nature or on waste containers. Whether you sit down or not, you will find them in the park on Sunday afternoon.
   Ellen Rijk: Stop-motion movie. Met een aantal levensgrote kartonnen figuren gaat Ellen Rijk een stop-motionfilmpje maken op de grasweide van het Wilhelminapark. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te helpen om deze kartonnen mannen te verplaatsen.    Ellen Rijk: Stop motion movie. Ellen Rijk is going to make a stop-motion film on the lawn of the Wilhelmina Park with a number of life-sized cardboard figures. The public is invited to help move these cardboard men.
   Joost Werkhoven presenteert twee bomenrondleidingen. Over de tien zeldzame monumentale parkbomen, bijzondere struiken en de tuinarchitect van het Wilhelminapark, Leonard Springer. Start centrale Wilhelminalinde 13:00 en 15:30 h.    Joost Werkhoven presents two tree tours. About the ten rare monumental park trees, special shrubs and the landscape architect of the Wilhelmina Park, Leonard Springer. Start central Wilhelmina lime tree 13:00 and 15:30 h.
   Chris Oomes: ‘[T]ilburg ansich[T]’, fototentoonstelling in het ‘Metropolitan Museum | Tilburg’ aan de Stedekestraat 15 van 1 september tot 29 oktober 2023. Mensen, gebouwen en gebeurtenissen in Tilburg. Van 2020 tot heden in 200 ansichtkaarten.    Chris Oomes: ‘[T]ilburg ansich[T]’, photo exhibition in the ‘Metropolitan Museum | Tilburg’ at 15 Stedekestraat, Tilburg, from September 1 to October 29, 2023. People, buildings and events in Tilburg. From 2020 to the present in 200 postcards.
   [···]: ‘Bootž 16’    [···]: ‘Bootž 16’
< SEPT/OCT 2023   POP-UP KUNSTMANIFESTATIES WILHELMINAPARK 125 JAAR
METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG +31 (0)13 5358041 | post©metropolitanmuseum.nl
  POP-UP OCT 2023 >
fotoreportage fotoreportage fotoreportage overview POPUPPOPUP fotoreportage flyer
popup popup popup popup popup popup popup