in development
9 JULI: ‘VLAGGEN, VIOLEN EN VITALE IMPROVISATIES’ JULY 9: ‘FLAGS, VIOLINS AND VITAL IMPROVISATIONS’
   ‘Wilhelminapark 125 jaar’ biedt u zes informele ‘POP-UP KUNSTMANIFESTATIES’ aan op zes zondagmiddagen in dit prachtige park dat 125 jaar bestaat. Ongedwongen ontmoetingen rondom kunst in de publieke ruimte. Een kleinschalig spontaan treffen met telkens een paar kunstenaars uit diverse disciplines, kunst, theater, dans, muziek, poëzie, performances, enzovoorts. Bekende en onbekende kunstenaars, jong en oud, door de wol geverfd of nog op ontdekkingsreis. U kunt rondwandelen en zich laten verrassen. Veel plezier!    ‘Wilhelminapark 125 years’ offers you six informal ‘POP-UP ART MANIFESTATIONS’ on six Sunday afternoons in this beautiful park that has existed for 125 years. Casual encounters around art in the public space. A small-scale spontaneous encounter with a few artists from various disciplines each time, art, theatre, dance, music, poetry, performances, and so on. Known and unknown artists, young and old, dyed in the wool or still on a journey of discovery. You can walk around and be surprised. Have fun!
   Martin Peulen: ‘Cirkels’. Als gedreven kunstenaar, zanger en ongeleid improvisatietalent gaat Martin geconcentreerd aan de slag met verf en papier om een groot nieuw werk op de bodem van het Wilhelminapark te vervaardigen: ‘Klank vangt de stilte in cirkels getrokken!’    Martin Peulen: ‘Circles’. As a passionate artist, singer and unguided improvisation talent, Martin concentrates on using paint and paper to create a large new work at the bottom of the Wilhelmina Park: ‘Sound captures the silence drawn in circles!’
   Max Swagemakers: violist en componist uit Tilburg, vertaalt zijn emotionele leven naar wervelende muziek vol dynamische improvisaties. Bas Zijlmans begeleidt hem op gitaar. Een hereniging van oude skateboardvrienden, nu verbonden door een passie voor muziek.    Max Swagemakers: violinist and composer from Tilburg, translates his emotional life into dazzling music full of dynamic improvisations. Bas Zijlmans accompanies him on guitar. A reunion of old skateboarding friends, now united by a passion for music.
   Sarah Prescimone (IT) (choreograaf / performer) zal in ‘Leegstand’ de tussentijdse ruimtes in haarzelf en het Wilhelminapark herontdekken. Ze zal een trilogie van Butoh bewegingscollages voorstellen, getriggerd door de zachte wandelingen rond deze driehoekige ruimte.    Sarah Prescimone (IT) (choreographer and performer) will revisit and rediscover the liminal spaces within herself and Wilhelmina park. She will propose a trilogy of Butoh movement collages, triggered by the gentle walks around this triangular space.
   Ro-Nalt Schrauwen (collages en gitaar) en Rob Rieter (Chapman-Stick): ‘Vlagvertoon’, een intermuzikaal debat in dialoog met drie collage-vlaggen. Vloeiende lijnen en weerbarstige tonen en wie weet wat nog meer, en dat allemaal in een heuse draaimolen. Neem plaats.    Ro-Nalt Schrauwen (collages en guitar) en Rob Rieter (Chapman-Stick): ‘Flag display’, an intermusical debate in dialogue with three collage flags. Smooth lines and unruly tones and who knows what else, all in a real merry-go-round. Take a seat.
   Arie Brederode: ‘Nexorades’. Uit latjes in patronen van drie, vijf en zes hoeken ontstaan regelmatige veelvlakken, bollen die uit zichzelf in elkaar blijven zitten. Zonder hulpmiddel. Arie laat u deze middag zien hoe dat werkt. Natuurlijk mag u meehelpen. Graag zelfs.    Arie Brederode: ‘Nexorades’. Regular polyhedra are created from slats in patterns of three, five and six angles, spheres that stay together on their own. Without tools. Arie will show you how this works this afternoon. Of course you can help. Gladly even.
   Abe Partridge (USA) & Nick J. Swarth ‘Never Stare Into The Eyes Of A Chicken’ in het Metropolitan Museum aan de Stedekestraat 15. Sgraffito’s in met teer bedekt sloophout, instrumenten en vinylplaten & kwetsbare werken onder het motto ‘Shabby Art That Falls Apart’.    Abe Partridge (USA) & Nick J. Swarth ‘Never Stare Into The Eyes Of A Chicken’ in the Metropolitan Museum at Stedekestraat 15. Sgraffitos in tar-covered scrap wood, instruments and vinyl records & vulnerable works under the motto ‘Shabby Art That Falls Apart’.
< JULY/AUGUST 2023   POP-UP KUNSTMANIFESTATIES WILHELMINAPARK 125 JAAR
METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG +31 (0)13 5358041 | post©metropolitanmuseum.nl
  POP-UP AUG 2023 >
fotoreportage fotoreportage fotoreportage overview POPUPPOPUP fotoreportage flyer
popup popup popup popup popup popup popup