in development
11 JUNI: «VAN SAPSTROMEN TOT DANSINTERVENTIES» JUNE 11: «JUICE FLOWS TO DANCE INTERVENTIONS»
  ‘POP-UP KUNSTMANIFESTATIES Wilheliminapark 125 jaar’ Ongedwongen ontmoetingen rondom kunst in de publieke ruimte. Een kleinschalig treffen met kunstenaars uit diverse disciplines, kunst, theater, dans, muziek, poëzie, performances, enzovoorts. Bekende en onbekende kunstenaars, jong en oud, door de wol geverfd of nog op ontdekkingsreis. U kunt rondwandelen en zich laten verrassen. Veel plezier!   ‘POP-UP ART MANIFESTATIONS’ Casual encounters around art in the public space. A small-scale meeting with four or five artists from various disciplines, art, theatre, dance, music, poetry, performances, and so on. Known and unknown artists, young and old, dyed in the wool or still on a journey of discovery. You can walk around and be surprised. Have fun!
   Vloeistof ‘We Are In This Together’ (try-out) heeft een fascinerende intensiteit en rauwheid. Hoge concentratie wisselt zich af met openheid om op de toevallige passant, hond, vogel of vrachtwagen te kunnen reageren. Speelse dans die zowel humor brengt als verbazing.    Vloeistof ‘We Are In This Together’ (try-out) has a fascinating intensity and rawness. High concentration alternates with openness in order to respond to the chance passer-by, dog, bird or truck. Playful dance that brings both humor and amazement.
   Martijn de Boer ‘Aquarellen’. Als groot natuurliefhebber komt schilder Martijn de Boer naar het Wilhelminapark om daar ploeterend achter zijn veldezel dit prachtige parklandschap met vlotte hand in levendige aquarellen vast te leggen. U kunt het van nabij volgen.    Martijn de Boer ‘Watercolors’. As a great nature lover, painter Martijn de Boer comes to the Wilhelmina Park to plod behind his easel to capture this beautiful park landscape with a smooth hand in lively watercolours. You can follow it closely.
   Bob Driessen ‘Sappige klanken’. Bladmuziek van Wilhelminapark’s mooiste bomen. Bob zet hun sapstromen om in een rustgevend door bomen aangestuurd klankspectrum. Met een inleiding van bomenspecialist Joost Werkhoven. Drie sessies: 12:00, 14:00 en 16:00 uur.    Bob Driessen ‘Juicy sounds’. Sheet music of Wilhelminapark's most beautiful trees. Bob converts their sap streams into a soothing tree-driven sound spectrum. With an introduction by tree specialist Joost Werkhoven. Three sessions: 12:00 PM, 2:00 PM and 4:00 PM.
   Jacques Mees ‘Jacques Mees in het Groene Gras’. Zanger-gitarist Jacques Mees brengt een mix van country, folk & blues. Americana met een rauw randje. Hij staat bekend om zijn vertolkingen van Bob Dylan. Zij grote repertoire bevat ook tal van zelfgeschreven songs.    Jacques Mees ‘Jacques Mees in the Green Grass’. Singer-guitarist Jacques Mees brings a mix of country, folk & blues. Americana with a raw edge. He is known for his portrayals of Bob Dylan. His large repertoire also includes numerous self-written songs.
   Peer de Graaf ‘Roeien’. Peer neemt u mee op reis langs het gedicht ‘Roeien’ van Martinus Nijhoff dat ingelegd is in de hardstenen rand rondom het Wilheliminapark. Een lichtvoetige poëtische rondleiding. Peer solo dus, oftewel: ‘We gleeën getweeën tesaam in een boot ...’    Peer de Graaf ‘Rowing’. Peer takes you on a journey along the poem ‘Roeien’ by Martinus Nijhoff, which is inlaid in the hard stone edge around the Wilhelimina Park. A light-footed poetic tour. Peer solo, in other words: ‘The two of us slid together in a boat ...’
   Wijnand van Lieshout met de expositie ‘L’Érotique du Regard’ in het Metropolitan Museum aan de Stedekestraat 15. Deze nog steeds elke nacht actieve nestor (83 jaar) van de lokale kunstwereld laat zijn recente enigmatsche werelden zien. Kortom de Kunst van het Kijken.    Wijnand van Lieshout with the exhibition ‘L'Érotique du Regard’ in the Metropolitan Museum at Stedekestraat 15. This doyen (83 years old) of the local art world, who is still active every night, shows his recent enigmatic worlds. In short, the Art of Looking
< POP-UP MAY 2023   POP-UP KUNSTMANIFESTATIES WILHELMINAPARK 125 JAAR
METROPOLITAN MUSEUM | TILBURG +31 (0)13 5358041 | post©metropolitanmuseum.nl
  JULY/AUGUST 2023>
fotoreportage fotoreportage fotoreportage overview POPUPPOPUP fotoreportage flyer
popup popup popup popup popup popup popup